მენეჯმენტი


თენგიზ ჯიქია - ტექნიკური დირექტორი

სერგო კელენჯერიძე - საწარმოო ტექნიკური განყოფილების (ს.ტ.გ.) უფროსი

დავით ალხაზიშვილი - მთავარი ინჟინერი

ვეფხია დვალი - სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი

Copyrigt © 2015